Dezvoltarea antreprenoriatului și înființarea de întreprinderi sustenabile în mediul urban din regiunea Nord-Vest

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

POCU/82/3.7/104067
Beneficiar: IPA SA prin Sucursala Cluj - 0264.596.155
Partener : PicOil Info Consult - 0729.005.775 | 0264.414.981

IPA SA ȘI PICOIL INFO CONSULT SRL LANSEAZĂ
CONCURSUL DE PLANURI DE AFACERI

I. PERIOADA DE TRANSMITERE: 3.10.2018 – 2.11.2018, ora 16:30

Dosarul Planului de Afaceri trebuie transmis:

La sediul IPA SA, sucursala Cluj: Str. Zorilor, nr. 15, Cluj Napoca, jud. Cluj, cod postal: 400335

Orar: L.M.M.V intre orele 14:00 – 16:30 si J intre orele 17:00 – 19:00

IPA Cluj

II. DOCUMENTE

III. CALENDARUL CONCURSULUI

# Etapa Data/Perioada
1 Lansarea Competiției de planuri de afaceri 03.10.2018
2 Depunerea Dosarelor Planurilor de afaceri 03.10.2018 – 02.11.2018
3 Publicare Lista eligibilitate proiecte 09.11.2018
4 Evaluarea Planurilor de afaceri 15.10.2018 – 10.12.2018
5 Depunere contestaţii 10.12.2018 – 11.12.2018
6 Soluţionare contestaţii 11.12.2018 – 14.12.2018
7 Publicare Lista finala planuri de afaceri selectate pentru finanţare şi lista de rezervă 14.12.2018