Pas 1. Completare Formular preinscriere.

Pas 2. Înscriere și urmare curs de specializare “Competenţe Antreprenoriale”

Dosarul de înscriere se depune la sediile:

Dosarul de înscriere trebuie să conţină următoarele documente:

 1. Formularul de înregistrare în grupul ţintă (semnat în original) * Descarcă
 2. Declaraţie privind consimţământul persoanei interesate asupra colectării, prelucrării şi utilizării datelor personale (semnat în original) * Descarcă
 3. Declaraţie pe proprie răspundere că doreşte să îşi înfiinţeze propria afacere şi că nu a mai beneficiat de servicii similare finanţate din surse publice în ultimele 6 luni (semnat în original) * Descarcă
 4. Declaraţie pe proprie răspundere că nu a obţinut niciun certificat de absolvire a vreunui curs de specializare în Competențe Antreprenoriale, acreditat ANC, în cadrul unui program cu finanțare națională și/sau europeană (semnat în original) * Descarcă
 5. Declaraţie pe proprie răspundere privind statutul de persoana inactiva (semnat în original) * Descarcă
 6. Copie după actul de identitate
 7. Copie după carnetul de student/ şomer vizat la zi sau adeverinţă de student/ şomer (dacă este cazul)
 8. Adeverinţa de salariat (dacă este cazul)
 9. Copie după actele necesare participării la cursul de competenţe antreprenoriale, conform cerinţelor ANC (copie după actul care atestă ultimele studii finalizate)

*Formularele pot fi descarcate sau se pot obţine direct de la sediile unde se depune Dosarul de inscriere.

Metodologia de selecţie a grupului ţinta Descarcă

Participanții la curs vor fi selectați pe baza următoarelor criterii:

 • persoana îndeplinește criteriile de eligibilitate de apartenenţă la grupul ţintă
 • persoana a prezentat în timp util Dosarul de înscriere în forma completă, cu toate formularele de înscriere corect completate şi demonstrează apartenenţa la o categorie eligibilă de grup ţintă
 • aplicarea principiului “Primul venit, primul servit”, pana la constituirea grupului ţintă al proiectului: 500 persoane (din care 260 femei) cuantificat astfel:150 persoane inactive, 310 persoane active, 40 şomeri

Derularea cursului

În perioda martie – iulie 2018 vor fi susţinute mai multe sesiuni ale cursului de specializare – Competenţe Antreprenoriale.

Participarea la acest curs va fi gratuită şi va avea o durată de 42 de ore (14 ore de pregatire teoretica şi 28 de ore de pregatire practica).

 În  cadrul parţii practice a cursului, fiecare cursant va elabora un plan de afaceri.

La finalul cursului va trebui susţinut un examen, constând într-o probă teoretică (test grilă) şi una practică de prezentare a Planului de afaceri elaborat pe durata cursului, a cărui promovare va garanta eliberarea unei diplome de absolvire ”Competenţe Antreprenoriale” acreditată ANC.

Pas 3. Elaborare plan de afaceri pentru propria idee de proiect

Pas 4. Înscriere la “Concursul de planuri de afaceri” (60 planuri de afaceri vor fi selectate pentru finantare)

Pas 5. Cei 60 de câștigători vor participa la stagiul de practica (40 de ore într-o firmă cu un CAEN similar domeniului de activitate stipulat in propriul plan de afaceri)

Pas 6. Derularea paşilor şi activităţilor asumate in plan pentru a avea acces treptat la cei 40.000Euro, prin documente doveditoare specifice