Acasa

Obiectiv general

Cresterea ocuparii in domenii nonagricole in orasele din Regiunea de dezvoltare CENTRU prin:

 • dezvoltarea competentelor antreprenoriale ale unui numar de 500 persoane
 • infiintarea si functionarea 60 noi activitati independente / intreprinderi, inclusiv microintreprinderi inovatoare
 • crearea a120 noi locuri de munca sustenabile.

Aria de implementare a proiectului fiind localitatile urbane din Regiunea de Dezvoltare Centru, regiune care include 6 judete: Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures si Sibiu.

 

Atingerea obiectivului general cu eficienta maxima impune implementarea unui set complex de activitati integrate, derulate intr-o succesiune logica, dupa cum urmeaza: campanii de informare si constientizare a publicului larg in scopul selectarii si formarii grupului tinta din proiect, instruirea grupului tinta prin cursuri de formare antreprenoriala in scopul elaborarii de catre fiecare participant a unui plan de afaceri, stagii de practica pentru castigatorii concursului cu planuri de afaceri la intreprinderi cu domenii de activitate similare (coduri CAEN), consiliere, consultanta, mentorat pentru infiintarea si functionarea intreprinderilor nou infiintate, inclusiv monitorizarea acestora pe perioada de sustenabilitate.

Grupul tinta

GRUPUL TINTA (GT) include 500 de persoane fizice care indeplinesc CUMULATIV urmatoarele conditii:
(1) Sunt persoane adulte, in varsta de peste 18 ani; tinerii NEETs (care nu urmeaza nicio forma de invatamant si nu au un loc de munca) sunt exclusi;
(2) Fac parte din urmatoarele categorii: someri, persoane inactive, persoane care au un loc de munca si infiinteaza o afaceri pt
creare de noi locuri de munca (inclusiv PFA, II, AF);
(3) Intentioneaza sa infiinteze o afacere nonagricola in mediul urban;
(4) Au resedinta sau domiciliul in mediul urban sau rural din regiunea de dezvoltare CENTRU, respectiv in unul din judetele Alba,
Brasov, Covasna, Harghita, Mures si Sibiu.

Pentru o pre-inscriere in grupul tinta accesati pagina Formular GT si completati formularul!!!

BENEFICII GT

Fiecare dintre cei 500 de membri ai grupului tinta al proiectului se va bucura, in mod echitabil, de beneficii in urma participarii in cadrul proiectului, constand in:
(1)  Dobandirea / imbunatatirea abilitatilor antreprenoriale si de competente in domenii precum dezvoltarea durabila, eco-eficienta, utilizarea TIC in afaceri, inovarea sociala, ca urmare a participarii la activitati de formare in antreprenoriat si consiliere de afaceri pre-start-up;
(2) Sporirea competentelor antreprenoriale si manageriale prin stagii de practica la firme existente si consultanta de afaceri personalizata;
(3) Sprijin financiar pt. infiintarea de noi afaceri si crearea de locuri de munca.
(4) Aceste beneficii le vor spori sansele sa isi infiinteze propria afacere sau activitate independenta, sa isi creeze propriul loc de munca si locuri de munca pt. alti locuitori ai regiunii. Cu abilitati sporite pentru toti beneficiarii, unii dintre ei cu acces la sprijin financiar pentru crearea de intreprinderi, beneficiarii vor avea oportunitati mai bune de a munci si de a obtine astfel venituri stabile pentru ei si familiile lor.

Rezultate principale

 • 38 campanii de informare si constientizare
 • infiintarea a 3 Centre Regionale de Informare si Sprijin Antreprenorial (CRISA) pentru contactul permanent cu GT  (Alba, Brasov si Sibiu)
 • 60 Planuri de afaceri (PA) finantate *(40.000 Euro / PA aprobat)
  • cel putin 10% din PA finantate (6 PA) in cadrul proiectului vor include masuri de promovare concreta a dezvoltarii durabile;
  • cel putin 10% din PA finantate (6 PA) in cadrul proiectului vor include activitati ce vor promova sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de dioxid de carbon
  • cel putin 10% din PA finantate (6 PA) in cadrul proiectului vor include activitati/masuri de inovare sociala;
  • cel putin 25% din PA finantate (15 PA) in cadrul proiectului vor include masuri ce vor promova concret utilizarea si calitatea implementarii unor solutii TIC;
 • minim 120 Persoane Angajate
 • 500 Certificate ANC pentru absolvire Curs Competente Antreprenoriale
 • 60 Stagii de practica

* Anunţarea competiţiei se va realiza pe situl web al proiectului, în presă şi prin transmiterea de email-uri tuturor membrilor GT. Fiecare PA selectat va primi finanţare prin schema de minimis de max. 40 000 Euro  după înfiinţarea întreprinderii.