Activitatea A.5.2 – Acțiuni concrete pentru promovarea conceptului de „EMISII SCAZUTE DE CO2 SI EFICIENTA UTILIZARII RESURSELOR” in cadrul GT al proiectului si ulterior al intreprinzatorilor nou infiintate.

Materiale elaborate: