Beneficiar: IPA SA prin Sucursala Cluj - 0264.596.155
Partener : PicOil Info Consult - 0729.005.775 | 0264.414.981

INSTRUCŢIUNI PENTRU EFECTUAREA PRACTICII

HelpDesk – Stagiile de Practica – Informare/Înștiințare

 1. Beneficiarii  stagiului de practică  sunt cele 60  de persoanele fizice selectate la Concursul de Planuri de afaceri pentru  primirea ajutorului financiar nerambursabil  în vederea înființării de noi firme.
 2. Înainte de a inceperea stagiul de practică – persoanelor beneficiare li se vor aduce la cunostiinta  prin e-mail  şi/sau tabel afişat în portalul proiectului întreprinderile unde urmează să se execute stagiile de practică  şi perioada de practică.

In stagiul de practică beneficiarii au următoarele obligaţii:

  • Să se prezinte la întreprinderea gazda (tutorele desemnat) la data, ora şi locul menționate în tabelul de repartizare stagii de practică;
  • Să respecte întocmai programul de lucru şi orarul zilnic, pe întreaga perioada a stagiului;
  • Să respecte întocmai toate regulile de acces, circulaţie, funcționare, protecția muncii, protecția mediului, confidențialitate şi securitatea informaţiilor s.a. valabile în întreprinderea gazda şi alte reguli comunicate de tutorele de practică
  • Să-și noteze toate aspectele importante ale tematicii de practică în caietul propriu de practică şi să redacteze la finalul practicii Raportul propriu de practică, semnat olograf şi avizat de tutorele de practică, conform modelului din prezentul Ghid, model transmis la începutul stagiului de practică;
  • Să aibă o atitudine proactiva la toate chestiunile tematicii de practică, Să se documenteze în afara programului orar, sa-si clarifice prin discuție cu tutorele de practică acele aspecte mai puțin conturate;
  • Să-și rezolve operativ problemele de neconformități întâmplatoare cu tutorele de practică, în limita autorității acordate acestuia,

Firmele gazdă trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 • să fie întreprinderi existente, funcționale, a căror activitate economică face parte din aceeaşi grupă CAEN cu cea aferentă planului de afaceri selectat al practicantului (primele trei cifre ale codului CAEN să coincidă);
 • copia CIF-ului  sau certificatul constatator de la ONRC al operatorului economic, reprezintă  documente care justifică  alegerea acestuia pentru stagiul de practică, din punct de vedere al sectorului economic  de activitate.

DATE PERSONALE

Atentie !!! Introducerea gresita sau incompleta a numarului de telefon va invalida preinscrierea dvs in GT

DOMICILIU/RESEDINTA

Campurile marcate cu * sunt obligatorii !

Nota: In momentul de fata, datele strict cu caracter personal (CNP, adresa, etc) nu sunt necesare.

1. Imi exprim acordul ca datele mele sa fie prelucrate de catre IPA SA.

2. Declar ca toate informatiile furnizate in acest formular sunt corecte.

3. Declar ca nu am absolvit un alt curs gratuit de specializare "Competente Antreprenoriale", acreditat ANC, în cadrul programului POCU 2014-2020.

Atentie!!!
Prin transmiterea si procesarea formularului va exprimati acordul pentru toate punctele de mai sus.