Antreprenoriat sustenabil in mediul urban din regiunea Sud Muntenia

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

POCU/82/3.7/104001

Beneficiar: IPA SA - Bucuresti (+4021)318.00.23

Obiectivul general al proiectului

Obiectivul general îl reprezintă contribuţii la progresul culturii antreprenoriale şi stimularea ocupării, având drept scop şi obiective pregătirea persoanelor de a iniţia idei de afaceri si de a le concretiza în afaceri sustenabile şi durabile, prin imbunătăţirea nivelului de competenţe antreprenoriale, oferind suportul logistic, financiar şi didactic al iniţiativelor antreprenoriale pentru crearea de întreprinderi cu profil nonagricol din zona urbană corespunzatoare regiunii Sud Muntenia şi a unor locuri de muncă sustenabile şi de calitate. Proiectul işi aduce astfel aportul la îndeplinirea obiectivului specific 3.7. al POCU „Creşterea ocupării prin susţinerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană”, şi fiind în deplină concordanţă cu Obiectivul tematic al Axei Prioritare 3 a POCU şi al Strategiei Nationale pentru Competitivitate 2014-2020. Regiunea de implementare Sud-Muntenia cuprinde judetele Argeș, Prahova, Dâmbovița, Teleorman, Giurgiu, Ialomița și Călărași.

Grupul tinta

Grupul tinta este format din persoane fizice (șomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de muncă și vor sa înființeze o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă) care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

  • intenționează să înființeze o afacere nonagricolă în mediul urban;
  • își au reședința sau domiciliul în mediul rural sau în cel urban, într-una dintre cele 7 regiuni mai puțin dezvoltate ale României, respectiv Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est sau Sud Muntenia;
  • își au reședința sau domiciliul în regiunea Sud-Muntenia în care se implementează proiectul.

Detaliere grup tinta

  • 500 persoane (275 femei, 225 barbati) cu resedinta/domiciliul in regiunea Sud Muntenia (Argeș, Prahova, Dâmbovița, Teleorman, Giurgiu, Ialomița și Călărași).
  • 44% Persoane Inactive *
  • 60 Planuri de afaceri finantate **(40.000 Euro / Plan de afacere aprobat)
  • 44% Persoane Angajate
  • 500 Certificate ANC
  • 12% Someri
  • 60 Stagii de practica

* Populatia inactiva cuprinde persoane care nu lucreaza cum ar fi:
– elevi sau studenti;
– pensionari (de toate categoriile);
– casnice (care desfasoara numai activitati casnice in gospodarie);
– persoane intretinute de alte persoane ori de stat sau care se intretin din alte venituri (chirii, dobanzi, rente etc.).

** Anunţarea competiţiei se va realiza pe situl web al proiectului, în presă şi prin transmiterea de emailuri tuturor membrilor GT. Fiecare PA selectat va primi finanţare prin schema de minimis de max. 40000 Euro (178.340lei) după înfiinţarea întreprinderii.

Regiunea Sud-Muntenia cuprinde judetele:

Argeș, Prahova, Dâmbovița, Teleorman, Giurgiu, Ialomița și Călărași.